Úvod » DEZINFEKCE / ANTICOVID » Podlahy ● Plochy ● Povrchy » "A" - SAVO originál - 1,2L


        

"A" - SAVO originál - 1,2L

AKČNÍ CENA

skladem

 

Transparentní historie ceny
Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 10795
běžná cena 59,00 Kč
naše cena bez DPH : 41,24 Kč
naše cena s DPH (21 %):
49,90 Kč

do košíku:
  ks  

Na zboží v akci se již nevztahuji odběratelské slevy - pouze slevy množstevní !!!

Balení: 6ks    - PŘI AKČNÍ CENĚ POUZE CELÁ BALENÍ !!! ( balení se nerozbaluje )

PALETA: 504ks

Čištění a dezinfekce ploch a předmětů: Slouží k čištění a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní. Hračky, předměty a plochy, které jsou ve styku s potravinami, je nutno po 30 minutách opláchnout pitnou vodou. Dezinfekce pitné vody ve studnách: Dávkujte na každých 1000 lit. pitné vody 20 ml SAVA Original. Vodní hladinu skrápějte naředěným roztokem SAVA (například namícháno v kbelíku nebo konvi). Po 30 min. je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky.Dezinfekce a likvidace řas v bazénech:SAVO Original je přípravek vhodný pro dezinfekci bazénů. Nahrazuje v bazénovém programu tzv. chloršok.

Signální slovo:  Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:   Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle/obličejový štít.  Používejte ochranný oděv. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.Nebezpečné složky: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný. Dodatečné údaje na štítku: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Y2I1YTc